Van alle motivatie theorieën is die van Maslow ongetwijfeld het bekendste.

Elke mens heeft een behoeftehiërarchie van 5 niveaus wat wordt voorgesteld via de pyramide van Maslow :

Elke laag omvat respectievelijk :

- fysiologische behoeften :honger, dorst, onderdak, seks, ...
- veiligheid : bescherming tegen gevaren
- sociale behoeften : affectie, vriendschap, groepsgevoel
- respect : zelfrespect, autonomie, succes, status, erkenning, ...
- zelfverwezenlijking : mogelijkheden realiseren, groei, ...

Voordat hoger liggende behoeften gerealiseerd worden, moet aan de onderliggende lagen voldaan worden. Een behoefte wordt nooit totaal bevredigd, maar indien ze in voldoende mate bevredigd is, vormt ze geen motivator meer voor het individu.
Voordat hoger liggende behoeften gerealiseerd worden, moet aan de onderliggende lagen voldaan worden. Een behoefte wordt nooit totaal bevredigd, maar indien ze in voldoende mate bevredigd is, vormt ze geen motivator meer voor het individu.

Bedenking :

Feit is dat deze theorie veel erkenning krijgt, maar vanuit puur praktisch oogpunt ervaar ik hem als minder waardevol. Daarenboven is de theorie nooit gestaafd met onderzoek. Er is bijvoorbeeld geen onderbouwing gevonden voor de voorspelling dat behoeftenstructuren gerangschikt worden op de door Maslow geopperde dimensie, of voor de voorspelling dat een voldoende bevrediging van een bepaalde behoefte ertoe leidt dat het volgende, hogere niveau geactiveerd wordt. (Stephen P Robbins (1) – 2005 – p 62)

Website Builder